najsmesnijivicevi.com header slika
Kolekcija Najsmesnijih Viceva - 99,99% Smešni Vicevi - Popravite raspoloženje odmah!

Letuje Crnogorac na moru, u nekom hotelu. Svako jutro kako siđe u restoran na doručak i sedne da jede, naiđe neki Italijan, prođe i kaže:

- Boun appetito.

A Crnogorac misli da se ovaj predstavlja i predstavi se i on:

- Đurašković.

I tako svako jutro: Boun appetito - Đurašković, Boun appetito - Đurašković,...

 

Dosadi to Crnogorcu i ode on na recepciju i kaže da mu se taj i taj Talijan svako jutro predstavlja sa Boun Appetito i da nikako ne može da zapamti kako se Crnogorac zove. Recepcionar mu kaže da se Talijan ne predstavlja, nego mu kaže prijatno.

Sad Crnogorcu krivo, ispao glup i reši da on zezne Italijana. Sledeće jutro sačeka on da prvo Talijan ode na doručak. Malo kasnije dolazi i on.

Crnogorac: Boun appetito.

Italijan: Đurašković.