najsmesnijivicevi.com header slika
Kolekcija Najsmesnijih Viceva - 99,99% Smešni Vicevi - Popravite raspoloženje odmah!

Oženio se Crnogorac. Prva bračna noć... Legne sa mladom i kaže joj:

- Deder, ufati ga lijevom rukom!

Uhvati mlada njega za onu stvar, ali slaba vajda... ne diže se.

 

- Deder, ufati ga desnom rukom!

Mlada promeni ruku, ali jok... i dalje ništa...

- Deder, ufati ga sa obje ruke!

Mlada ga posluša, ali ništa se ne pomera i Crnogorac počne da kuka:

- Kuku meni, do Boga miloga, kuku meni, jadan ti sam ja, ĐE OŽENI ŽENU INVALIDA U OBJE RUKE...