najsmesnijivicevi.com header slika
Kolekcija Najsmesnijih Viceva - 99,99% Smešni Vicevi - Popravite raspoloženje odmah!

Zaljubi se Italijanka u Crnogorca. Stoje oni tako na obali kad kaže njemu Italijanka:

- Bachi a me amore!

 

Crnogorac je pogleda i baci je u more. Prestravljena Italijanka poče da zapomaže:

- Ajuto, Ajuto! 

a Crnogorac se začudi, lude li ženske, ma nije more ljuto, nego slano, slano čuješ li!!!