najsmesnijivicevi.com header slika
Kolekcija Najsmesnijih Viceva - 99,99% Smešni Vicevi - Popravite raspoloženje odmah!

Došla neka moda da svi imaju švalerke. U kafani, Lala pokazuje Sosi neku plavušu.

- Nju tuca... naš agronom!

- A onu crnu do nje? - radoznala je Sosa.

- Eeeee, ona se dofatila sa našim veterinarom.

- A ona, u godinama, sa šeširom?

 

- Nikom nemoj da kažeš, ona je pop Jocina.

Lala sad prstom, diskretno pokazuje na neku mladu, jedru snašu:

- A, ovu...Ja!

- Lalo - smeška se Sosa - pravo da ti kažem, naša je najbolja.