najsmesnijivicevi.com header slika
Kolekcija Najsmesnijih Viceva - 99,99% Smešni Vicevi - Popravite raspoloženje odmah!

Lala i Sosa bili kod prijatelja u Zrenjaninu na slavi.

Za vreme ručka, svako jelo koje su stavili ispred Lale, Sosa je, na njegovo zaprepašćenje, sklanjala govoreći:

- Moj Lala to ne vole.

 

Kada su krenuli kući, Lala seo u kola, ošinuo konje i kola krenuše.

- A Sosa?! - viču prijatelji.

- Moja Sosa ne voli da se voza! Voli da ide peške!