najsmesnijivicevi.com header slika
Kolekcija Najsmesnijih Viceva - 99,99% Smešni Vicevi - Popravite raspoloženje odmah!

Bila u Banatu jaka zima sa udarima košave, a smetovi i nanosi na sve strane. Na jednom salašu legli Sosa i Lala da spavaju. Taman se malo zagrejali u krevetu, kad udar košave otvori vrata i poče sneg da zasipa sobu.

Lala i Sosa ne mogu da se dogovore ko će ustati da zatvori vrata.

 

Zato se dogovore da ko prvi progovori mora da ustane i zatvori vrata. Posle nekog vremena pojavi se u mraku neka silueta, priđe krevetu u kome je bila Sosa i zavuče se pod jorgan.

Posle izvesnog vremena nezvani gost obavi posao sa Sosom i ode. Sosa planu:

- Lalo, nesrećo, zar nisi video šta je bilo sa mnom?

- Progovorila si prva! - reče Lala - Diž' se da zatvoriš vrata!