najsmesnijivicevi.com header slika
Kolekcija Najsmesnijih Viceva - 99,99% Smešni Vicevi - Popravite raspoloženje odmah!

Postavi učiteljica pitanje svojim đacima da kažu nešto što se rimuje. I naravno javi se Perica.

- Iza one stare šupe obrisala baba dupe.

 

- Pa, Perice, kad već nisi mogao ništa pristojnije da smisliš bar si mogao da kažeš nešto ovako: "Iza one stare šupe obrisala baba d.", tako je pristojnije.

- Dobro, učiteljice.

- A sad da vidim da li si nešto zapamtio, reci još nešto što se rimuje...

- Ivan trči, vetar piri, iz gaća mu ku*ac v.

- Mikice - pita učiteljica - možeš li da mi kažeš nešto što se rimuje?

- Vidi čamca, voda mu do pramca!

- Dobro je. A sada ti Perice!

- Vidi gnjurca, voda mu do kolena.

- Ali tu nema rime!

- Kad bude plime, biće i rime.