najsmesnijivicevi.com header slika
Kolekcija Najsmesnijih Viceva - 99,99% Smešni Vicevi - Popravite raspoloženje odmah!

Učila deca u školi o krvotoku i učiteljica ih sada ispituje. Pita ona jednu učenicu od čega se sastoji srce.

- Srce ima dve komore.

- Dobro. Hajde Perice, srce ima dve komore i dve, dve ...?

 

- ... i dve noge - izvali Perica, a đaci počeše da se smeju.

- Pa kako, crni Perice, srce može da ima noge?

- Pa lepo, prolazim ja pored direktorove kancelarije i čujem kako direktor kaže: "Ajde srce, raširi noge".