najsmesnijivicevi.com header slika
Kolekcija Najsmesnijih Viceva - 99,99% Smešni Vicevi - Popravite raspoloženje odmah!

Tri žene osuđenika - crnka, crvenokosa i plavuša - pobegle su iz zatvora sa maksimalnim obezbeđenjem tokom jedne noći. Trčale su kroz šumu prema slobodi, ali su uskoro čule lajanje pasa iza sebe. Glasovi pasa i stražara bili su sve bliži i bliži.

Konačno, crnka kaže ostalima: "Brzo! Moramo da se sakrijemo na granama drveća!". Tako se svaka od njih popne na različito drvo.

Psi i stražari koji su ih tražili brzo su stigli do drveta na kome je bila crnka. Crnka, na vrhu drveta, skrivena lišćem, ispusti jedno glasno "Huuuuu, huu...". Jedan od stražara reče da je to samo sova i nastaviše dalje.

 

Psi su vodili stražare pravo prema drvetu na kome je bila crvenokosa. A ona isto tako povika "Kraaa kraaaaa...". Opet jedan od stražara pomisli kako je i to neka ptičurina koja je privukla pse, pa svi nastaviše dalje.

Kako su ih psi vodili pravo prema drvetu na kome je bila plavuša, vidi ona da joj nema druge, da mora imitirati nešto. Nakon kraćeg razmišljanja plavuša poče glasno: "Muuuuuuu muuuu...".