najsmesnijivicevi.com header slika
Kolekcija Najsmesnijih Viceva - 99,99% Smešni Vicevi - Popravite raspoloženje odmah!

Lala i Sosa učestvuju u nekoj emisiji o seksu. Najpre voditelj pita Lalu za njegova iskustva. Poče ti Lala:

- Znate, ja sam pre tri godine predao kukuruz i još mi nisu sve novce dali...

- Ovaj, gos'n Lalo, znate ... ovo je...  -  pokušava voditelj da ga prekine.

- A čujte, pre dve godine sam predao repu a ništa mi nije plaćeno...

 

- Znate, ova emisija je o ... - trudi se voditelj da usmeri razgovor na temu emisije.

- Prošle godine predam ti ja pšenicu i opet ništa, ni cvonjka...

- Ali Lalo, ovo je emisija o seksu - najzad ga prekide voditelj.

- Znam ja to prika, ja sam vam samo teo kasti ko mene je*e, a sad neka kaže Sosa.