najsmesnijivicevi.com header slika
Kolekcija Najsmesnijih Viceva - 99,99% Smešni Vicevi - Popravite raspoloženje odmah!

Razočarao se nešto Lala u život i rešio da se obesi. Sa jakim pajvanom(konopac) otišao u baštu, koja se spuštala na Begej. Merkao lepe grane, ali su sve dobro rodile i nije bilo lepo ni jednu od njih okititi mrtvim čovekom. Kod same reke odabrao on jednu vrbu, na njoj će da visi! Popeo se na drvo i sa pajvanom oko vrata skočio.

 

Konopac se zategao, drvo se nad rekom iskrivilo, a grana se slomi uz prasak. Tako ti se Lala našao u mutnoj vodi. Koprcao se očajnički i na jedvite jade, živ se dokopao obale.

- Bog te tvoj... zamalo se udavih! - reče kašljucajući i ode kući da obuče suvo odelo.