najsmesnijivicevi.com header slika
Kolekcija Najsmesnijih Viceva - 99,99% Smešni Vicevi - Popravite raspoloženje odmah!

Sastali se Crnogorac, Lala i Mađar i razgovaraju o bostanu. Pričaju kod koga rađa veći bostan, pa dođoše do toga da se prepiru ko može više lubenica da ponese sa sobom.

- Ja bogumi mogu dvije, jednu pod jednu ruku, drugu pod drugu ruku. - kaže Crnogorac.

- Ja mogu tri! - kaže Mađar.

- Ih bre, kako tri? - upade Crnogorac.

- Pa lepo, po jednu u svaku ruku i treću na ku*ac.

- A jes' vala imaš pravo! - priznade Crnogorac.

- Ta nije vam to niš', ja od šale mogu pet da ponesem! - kaže Lala.

 

- PET?! Kako pet ?! - povikaše ova dvojica uglas.

- Pa lepo, jednu pod jednu mišku, drugu pod drugu mišku i Mađara na ku*ac. - kaže Lala.